Kirjanpito

Kirjanpito on sähköisen tositeaineiston aukottomuuden ja eheyden varmistamista, mahdollisesti paperilla olevan aineiston joko skannaamista sähköiseen järjestelmään tai keräämistä ja järjestämistä paperilla säilytettäviksi. Toiseksi kirjanpito on tositetietojen rekisteröintiä valitun kirjanpitojärjestelmän menetelmän mukaisesti. Kolmanneksi kirjanpito tuottaa laskelmat ja raportit eri viranomaisille ja yrityksen omistajille ja johdolle päätöksenteon perustaksi.

Kirjanpito tehdään joko sähköisiä taloushallinnonjärjestelmiä hyväksi käyttäen tai yrityksenne toimittaa aineiston paperisena, ja tilitoimisto huolehtii lakisääteiset velvoitteet oikea-aikaisesti ja raportoi sopimuksen mukaisesti.
Yritysneuvojan avulla oikeat ratkaisut erilaisille yrityksille,
yhdistyksille ja säätiöille.

Kirjanpitopalvelut

  • Kirjanpito, reskontrat ja kirjanpidon raportit
  • Vuosibudjetit ja ennusteet
  • Kustannuslaskenta projekteittain, osastoittain ja
  • kustannuspaikoittain
  • Tilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi
  • Veroilmoitus ja muut viranomaisilmoitukset

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency